Lietošanas noteikumi

Pirkšanas/pārdošanas nosacījumi


Lai izvairītos no domstarpībām pirkuma līguma noslēgšanas gaitā, lūdzam iepazīties un akceptēt zemāk pievienotos svarīgākos SIA «AVECO», vienotais reģ. Nr. 40203101035 (turpmāk – «Mkubs.lv»), piedāvāto preču iegādes noteikumus.

1. Tā kā «Mkubs.lv» piedāvātās preces pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, pircējam veicot pasūtījumu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts Distances līgums, ko nosaka Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumi Nr. 255 «Par distances līgumu».

2. «Mkubs.lv» preču cenas ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā. Piegādes, ienešanas, montāžas un/vai uzstādīšanas pakalpojumu izmaksas preču cenā nav iekļautas.

3. Internetveikalā «Mkubs.lv» piedāvātajām preču bildēm ir informatīva nozīme. Prece var atšķirties no attēla – fotogrāfijas un shēmas ietver informatīvo nozīmi, kā arī jāņem vērā atšķirīgo monitoru izšķirtspēju. Uz attēla var būt detaļas, kuras neietilpst preces komplektācijā (vāzes, trauki, augļi u. tml.). Preces aprakstam ir informatīva nozīme, parametros un komplektācijā var būt ražotāja izmaiņas vai modifikācija. «Mkubs.lv» sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskās saistības starp internetveikala apmeklētājiem un tā veidotājiem. «Mkubs.lv» patur vienpusīgas tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas vispārējos pārdošanas nosacījumos un piedāvājamo preču cenrādī. Izmaiņas un papildinājumi cenrādī un nosacījumos stājas spēkā brīdī, kad tie publicēti mājaslapā «Mkubs.lv». Uz pasūtījumiem, kas noformēti pirms izmaiņas stājās spēkā, attiecas tie nosacījumi, kas bija pasūtījuma veikšanas brīdī.

4. Pirkšanas un pārdošanas līgums stājas spēkā tikai pēc priekšapmaksas veikšanas, kas ir ne mazāka kā 50% no pasūtījuma vērtības. Apmaksa veicama 7 (septiņu) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža. Preces apmaksa veicama:

 • ar bankas pārskaitījumu
 • ar bankas karti vai skaidrā naudā «Mkubs.lv» veikalā Tukumā, Eksporta ielā 6 (t/c «Aplis» 2. stāvā)
 • jebkurā Klientam ērti pieejamā bankas filiālē
 • ar kredīta kompānijas «InCredit» starpniecību (100% priekšapmaksa)

5. Veicot pasūtījumu, Klientam jānorāda: vārds, uzvārds, personas koda pirmā daļa (010101-XXXXX), deklarētā un/vai faktiskā dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs, lai klientam tiktu nosūtīta pasūtījuma informācija, avansa rēķins u.c. nepieciešamā dokumentācija.

6. Pasūtot lielgabarīta preces, Klientam jāņem vērā dzīvojamās vietas plāna īpatnības.

7. Kamēr Klients nav pilnībā norēķinājies ar «Mkubs.lv», īpašuma tiesības uz precēm pieder «Mkubs.lv».

8. «Mkubs.lv» patur tiesības veikt izmaiņas cenrādī. Ja Klients veicis pasūtījumu pirms cenas izmaiņas ir stājušās spēkā, tad precei ir spēkā cena, kas norādīta rēķinā pasūtījuma reģistrācijas brīdī.

9. Pasūtot preci, piedāvājam izvēlēties vienu no trim preces saņemšanas veidiem:

 • piegāde visā Baltijā ar «Mkubs.lv» pēc noteiktā cenrāža klientam vēlamā laikā (papildpakalpojums – piegāde ar preču ienešanu dzīvoklī, privātmājā vai birojā + 5 EUR)
 • piegāde visā Baltijā ar SIA «Omniva» pakomātu vai kurjera starpniecību pēc noteiktā cenrāža (piegāde notiek līdz nama ārdurvīm darba dienās darba laikā; maksimālais preces svars 800 kg vai apjoms 3,2 m³).
 • bez maksas – prece tiek izsniegta «Mkubs.lv» veikalā Eksporta ielā 6, Tukumā, veikala darba laikā: P–Pk: 10.00–18.00, S: 10.00–15.00, Sv: 10.00–14.00.

10. Pēc avansa maksas ieskaitīšanas SIA «Aveco» kontā pasūtījums tiek nodots ražošanā un pasūtījuma atcelšanas gadījumā avansa rēķina summa netiek atdota, ja ražošana jau ir uzsākta.

11. Pasūtījuma nodošana ražošanā tiek realizēta tikai pēc priekšapmaksas saņemšanas!

12. Pie katras preces norādīts tai atbilstošais piegādes termiņš. Piegādes termiņš var mainīties dēļ svētku dienām un ikgadējiem plānotiem ražotnes atvaļinājumiem, kā arī tādā gadījumā, ja ražotājs paziņo par ražošanas plāna pārtraukumu. Par preces piegādes termiņa iespējamo kavēšanos Klientam tiek paziņots telefoniski un e-pastā. «Mkubs.lv» norādīti maksimālie piegādes termiņi. Piegādes termiņā ietilpst preces ražošana, pasūtījuma komplektācija, preces piegāde Latvijā – «Mkubs.lv».

13. Gadījumā, ja piegādes termiņi neatbilst informācijai, kas ir norādīta pie preces vai Klientam izsūtītajā informācijā, un ir skaidrs, ka preces piegāde norunātajā termiņā nav iespējama no «Mkubs.lv» neatkarīgu iemeslu dēļ, «Mkubs.lv» apņemas paziņot Klientam par piegādes laika izmaiņām telefoniski un e-pastā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad «Mkubs.lv» ir saņēmis attiecīgo informāciju no ražotāja.

14. Prece tiek nodota Klientam uz pavaddokumentu pamata. Pirms preces pieņemšanas un preces saņemšanas apstiprināšanas ar savu parakstu uz pavaddokumentiem Klientam uzmanīgi jāaplūko preces iesaiņojums. Ja ir redzami bojājumi, «Mkubs.lv» iesaka preci nepieņemt. Parakstot pavaddokumentu, Klients apstiprina, ka preces saņemšanas brīdī iesaiņojums nav bojāts vai ir apmierinošā stāvoklī (vizuāli prece nav bojāta). Preci bojātā iesaiņojumā (gadījumā, ja redzams, ka zem iesaiņojuma prece ir bojāta vai ir šaubas par to) nododiet atpakaļ kurjeram un ziņojiet «Mkubs.lv» telefoniski pa tālr. +371 20493399 un elektroniski uz info@mkubs.lv.

15. Kad pasūtījums ir piegādāts noliktavā Latvijā, Klientam uz e-pastu tiek nosūtīta otra avansa rēķina daļa, kuras apmaksa veicama rēķinā norādītajā laikā (7 dienu laikā). Kad apmaksa veikta, Klientam lūgums uz e-pastu info@mkubs.lv atsūtīt maksājuma uzdevumu, lai nekavētu preces piegādi Klientam. Kad maksājums saņemts, «Mkubs.lv» sazinās ar Klientu par preces nodošanu vai piegādes saskaņošanu. Ja otrā maksājuma daļa nav veikta 7 (septiņu) dienu laikā, sākas glabāšanas pakalpojuma maksas uzskaite 0,10 EUR apmērā (bez PVN) par vienu pasūtījuma vienību diennaktī. Glabāšanas pakalpojumu iespējams apmaksāt preces saņemšanas brīdī.

16. «Mkubs.lv» patur tiesības anulēt pasūtījumu gadījumā, ja:

 • Klients nav samaksājis priekšapmaksu vismaz 50% apmērā no preces vērtības saskaņā ar pasūtījuma apstiprinājumu 7 (septiņu) dienu laikā no tā nosūtīšanas brīža.
 • Līdz preces piegādes brīdim Klients nav apmaksājis visu pasūtījuma summu. Izņēmums ir gadījumā, ja starp Klientu un «Mkubs.lv» tiek noformēta papildu vienošanās.
 • Ja klients ir veicis avansa maksājamu, bet nav samaksājis visu preču vērtību vai atteicies no pasūtījuma, kad ražošana jau uzsākta, iemaksātais avanss netiek atmaksāts.

16. Pirms preces ekspluatācijas lūdzam rūpīgi iepazīties ar lietošanas instrukciju un izmantot iegādāto preci tam paredzētajam mērķim, ņemot vērā preces specifikāciju un ražotāja norādījumus.

17. Pirmo 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas brīža Klients ir tiesīgs atdot preci pārdevējam. PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka, atsakoties no pirkuma Distances līguma, “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.” «Mkubs.lv» saglabā tiesības atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta un/vai nav pilnā komplektācijā. Lai vienotos par preces atdošanu, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu info@mkubs.lv vai tālruni: +371 20493399, norādot pasūtījuma numuru un datumu.

18. «Mkubs.lv» internetveikalā iegādātajām precēm ir ražotāja garantija un tā ir spēkā 24 mēnešus no preces iegādes brīža. Klients ir tiesīgs iesniegt «Mkubs.lv» pretenzijas 24 mēnešu laikā no preces saņemšanas brīža. «Mkubs.lv» kā pārdevējam ir jānosaka defekta raksturs. Var tikt pieņemts, ka pirmo sešu mēnešu laikā konstatētie trūkumi ir bijuši jau preces iegādes brīdī (kaut arī tika atklāti vēlāk lietošanas gaitā), izņemot gadījumu, kad «Mkubs.lv» normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizētā ekspertīzē pierāda pretējo.

19. Garantija attiecas uz mēbelēm, kas ir bojātas transportēšanas rezultātā, kā arī uz defektiem, kas radušies izgatavotāja vainas deļ. Saņemot preci, Klientam jāpārbauda, vai iepakojums nav bojāts (noskrāpēts, pārplēsts vai citādi ārēji bojāts). Ja iepakojums ir bojāts, Klientam tas ir jāatzīmē sūtījuma pieņemšanas-nodošanas aktā. Ja dokuments tiek parakstīts bez piebildes, tiek pieņemts, ka sūtījums ir nodots bez bojājumiem.

20. Ja tiek konstatēts ražotāja defekts, Klients ir tiesīgs pieprasīt preces remontu. Ja preces remonts nav iespējams vai tas nav lietderīgs, Klientam ir tiesības pieprasīt preces aizstāšanu. «Mkubs.lv» ir tiesīgs atteikties no preces aizstāšanas un aprobežoties ar tās remontu gadījumā, ja aizstāšana ir nesamērīgi dārga, salīdzinot ar remontu. Klients ir tiesīgs pieprasīt naudas atdošanu tikai tādā gadījumā, ja preces aizstāšana netiktu veikta saprātīgā laika posmā.

21. Atklājot preces defektus, Klientam jārīkojas sekojoši:

 • Jāatrod rēķins par preces pirkumu
 • Jāpaziņo par radušos problēmu brīvā iesnieguma formā, sūtot to uz e-pastu info@mkubs.lv. Iesniegumā jānorāda rēķina un pasūtījuma numuru. Iesniegumam jāpievieno fotogrāfijas, kurās skaidri redzams atklātais preces defekts. Preces atdošanu iespējams pieteikt arī mājaslapā www.mkubs.lv, aizpildot preču atdošas pieteikuma veidlapu
 • Ja rodas nepieciešamība pēc remonta vai ekspertīzes, Klientam jānogādā prece uz «Mkubs.lv» noliktavu vēlams oriģinālā iepakojumā.

Visu ar defektu labošanu saistīto jautājumu risināšana aizņem 30 dienas no iesnieguma pieņemšanas dienas.

22. Atsaucoties uz Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 255 «Par distances līgumu» (prot. Nr. 29 5.), patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • prece izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta
 • preces bojājumi radušies Klienta vainas dēļ
 • atklājies, ka preces izmēri nesader ar dzīvojamas telpas plānu
 • Klients veica ar preci vai tās elementiem manipulācijas, kas nav paredzētas ražotāja instrukcijā
 • precei parādījies dabīgs nodilums izmantošanas rezultātā
 • ja preces uzstādīšana nav veikta saskaņā ar instrukciju.

Pēc defekta konstatēšanas un apstiprināšanas, bojātā prece tiks apmainīta pret jaunu 20–45 darba dienu laikā.

Bojātā prece tiek atdota vai apmainīta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. Kopā ar iegādāto preci Klientam tiek izsniegta preces pavadzīme un garantijas lapa, kurā ir atrunāti garantijas un atgriešanas noteikumi. Pirkuma dokumenti ir spēkā tikai tad, ja tajos pareizi un skaidri norādīts: pavadzīmes numurs, pasūtījuma numurs, pārdošanas datums. Pirkuma dokumentos aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus – šādā gadījumā dokumenti tiks atzīti par spēkā neesošiem.

23. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru Kabineta noteikumiem nr. 631. «Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu» prasībām.

24. Ja Klientu neapmierina «Mkubs.lv» produkcijas vai apkalpošanas kvalitāte, lūdzam informēt mūs, rakstot e-pastu uz info@mkubs.lv.

25. PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

26. Ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas normas, «Mkubs.lv» saglabā ar pircējiem noslēgtos pirkuma līgumus grāmatvedības kārtošanai nepieciešamajā apjomā, savukārt līgumus, kuri tiek slēgti ar kredīta kompānijām, saglabā attiecīgās kredīta kompānijas.

27. «Mkubs.lv» ir atbildīgs par Klientu vispārējo pārdošanas nosacījumu neievērošanas gadījumu, izvērtējot katru gadījumu tādā kārtībā un apmēros, kā to nosaka Latvijas Republikas likumdošana.

28. Klients ir atbildīgs par «Mkubs.lv» vispārējo pirkšanas nosacījumu neievērošanas gadījumu, izvērtējot katru gadījumu tādā kārtībā un apmēros, kā to nosaka Latvijas Republikas likumdošana.

29. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, epidēmijas, sprādzienus, citus tamlīdzīgus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas pusēm traucē izpildīt savas saistības. Par šādu apstākļu iestāšanos nekavējoties rakstiski (ja nav iespējams e-pastā, tad uz juridisko/faktisko adresi) jāpaziņo otrai pusei.

30. «Mkubs.lv» nekompensē morālo zaudējumu, kurš pēc Klienta domām var rasties piegādes termiņa izmaiņu dēļ, cenā un citos nosacījumos, kas ir minēti vispārējos pārdošanas nosacījumos.

31. «Mkubs.lv» nekompensē Klientam iespējamos izdevumus gadījumā, ja Klients ir uzņēmies saistības, kuras var nonākt pretrunā ar vispārējo pārdošanas nosacījumu galvenajiem punktiem, pret trešajām pusēm un šīs saistības tika pārkāptas.

32. «Mkubs.lv» nekompensē Klientam neizmantotās iespējas, kas radušās piegādes termiņu, cenu, kā arī citu nosacījumu maiņu dēļ, kas ir saistīti ar vispārējo pārdošanas nosacījumu izmaiņām.

33. «Mkubs.lv» var brīvi iniciēt dažādas mārketingas aktivitātes, t.sk. lojalitātes programmas.

34. Reģistrējoties vai veicot pirkumus internetveikalā «Mkubs.lv», klients piekrīt jaunumu saņemšanai Klienta e-pastā un īsziņās (SMS).

35. «Mkubs.lv» tiesības un pienākumus attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību regulē Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas, tajā skaitā Fizisko personu datu aizsardzības likums. «Mkubs.lv» izmanto Klienta personiskos datus tikai pasūtījuma izpildei. «Mkubs.lv» neizpauž Klienta personiskos datus, kurus Klients nodevis pasūtījuma noformēšanai, trešajām personām, izņemot gadījumus, kas paredzēti Latvijas Republikas likumos.

36. «Mkubs.lv» patur tiesības informēt Klientu par jaunām precēm, pakalpojumiem un atlaižu piedāvājumiem. Klientam ir tiesības pieprasīt personisko datu pilnīgu izdzēšanu no «Mkubs.lv» klientu bāzes pēc garantijas termiņa (24 mēneši) beigām.

37. Strīdi un domstarpības, kas saistītas ar vispārējo pārdošanas nosacījumu izpildi, tiek risinātas abpusēju pārrunu ceļā. Neatrisinātu strīdu vai domstarpību gadījumā starp «Mkubs.lv» un Klientu katra no pusēm ir tiesīga aizsargāt savas tiesības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.